THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: satovietnhat.com.vn
Địa chỉ tên miền: satovietnhat.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đồng Thanh Tùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật
MST/ĐKKD/QĐTL: 0900250193
Trụ sở Doanh nghiệp: Xã Vĩnh Khúc, huyên Văn Giang, Hưng Yên
Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 03213997686

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm