THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nha Sach Hong Duc
Địa chỉ tên miền: nhasachhongduc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Minh Đức
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Dữ Liệu Số
MST/ĐKKD/QĐTL: 3301550690
Trụ sở Doanh nghiệp: 29/19 Hoàng Diệu, P. Tây Lộc, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988512889

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm