THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Alayna
Địa chỉ tên miền: alayna.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lâm Huỳnh Thủy Tiên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Asia Outdoor Sport Travel Gear
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313695310
Trụ sở Doanh nghiệp: 86, Đường Số 41, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938263758

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm