THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: HappyMobile
Địa chỉ tên miền: happymobile.vn
Người chịu trách nhiệm: Đoàn Thụy Minh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đoàn Thụy Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314144073
Trụ sở Doanh nghiệp: 182 Nguyễn Thiện Thuận, P. 3, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988130130

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm