THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kỹ Thuật Mới
Địa chỉ tên miền: kythuatmoivn.com
Người chịu trách nhiệm: Tạ Thị Châu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Mới
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303271979
Trụ sở Doanh nghiệp: 1068 Tạ Quang Bữu, Phường 6, Quận 8, TP HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839816231

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm