THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: euroking.com.vn
Địa chỉ tên miền: euroking.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Anh Quân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Việt Lê Gia
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303690458
Trụ sở Doanh nghiệp: 75 Khánh Hội, P. 03, Q. 4, TP HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838259729

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm