THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.nandnstore.vn
Địa chỉ tên miền: nandnstore.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Nhựt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Ngọc Nhựt
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311982119
Trụ sở Doanh nghiệp: 46 Trịnh Hoài Đức , P.13, Q. 5, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938261126

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm