THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kia Quảng Trị
Địa chỉ tên miền: kiaquangtri.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Thơ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tân Thơ
MST/ĐKKD/QĐTL: 3200146587
Trụ sở Doanh nghiệp: 189 Lê Duẩn, TP. Đông Hà, Quảng Trị
Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0533525666

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm