THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cửa cuốn Quảng Ngãi
Địa chỉ tên miền: austdoorquangngai.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Huyền
MST/ĐKKD/QĐTL: 4300436725
Trụ sở Doanh nghiệp: 743- Quang Trung, P Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0553820567

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm