THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Máy nông nghiệp Cẩn Hoa
Địa chỉ tên miền: maynongnghiepcanhoa.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Đình Cẩn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Cẩn Hoa
MST/ĐKKD/QĐTL: 2800848480
Trụ sở Doanh nghiệp: 868, Thành Khang 1, P. Tào Xuyên, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa
Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0373948889

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm