THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
Địa chỉ tên miền: hawater.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hữu Thắng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100106088
Trụ sở Doanh nghiệp: km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438750394

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm