THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kia Nha Trang
Địa chỉ tên miền: kianhatrang.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thiện Mỹ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Ô Tô Trường Hải
MST/ĐKKD/QĐTL: 3600252847-045
Trụ sở Doanh nghiệp: Lố số 1, khu vực 2, đường 23/10, X. Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0586252000

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm