THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kia Đà Lạt
Địa chỉ tên miền: kiadalat.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Minh Thông
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tại Đà Lạt
MST/ĐKKD/QĐTL: 3600252847-039
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 2 bis, đường 3 tháng 4, P. 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0633822563

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm