THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phi Bằng Camera
Địa chỉ tên miền: phibangcamera.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phi Bằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Phi Bằng
MST/ĐKKD/QĐTL: 41A8015723
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 34 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982481491

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm