THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: linhkienstore.com.vn
Địa chỉ tên miền: linhkienstore.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Dương Công Nhật Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Dương Công Nhật Linh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8346876620
Trụ sở Doanh nghiệp: 75 Thăng Long, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0937374784

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm