THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Trang Website Công Ty Cổ Phần Vinacam
Địa chỉ tên miền: vinacam.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Duy Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần VINACAM
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303800051
Trụ sở Doanh nghiệp: 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q. 1, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838250322

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm