THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Redbull
Địa chỉ tên miền: redbullvietnam.com
Người chịu trách nhiệm: Lưu Thị Thanh Hằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam)
MST/ĐKKD/QĐTL: 3700236687
Trụ sở Doanh nghiệp: Xa lộ Hà Nội, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 06503749164

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm