THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: khaiduonganh.com
Địa chỉ tên miền: khaiduonganh.com
Người chịu trách nhiệm: Phan Châu Thành Hậu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Khải Dương Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 1801334937
Trụ sở Doanh nghiệp: 64 Đồng Khởi, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP- Cần Thơ
Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 918555796

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm