THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: NhaTrangLive, Nha Trang Live
Địa chỉ tên miền: nhatranglive.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyen Thi Huong Lien
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH ILIVE
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201127194
Trụ sở Doanh nghiệp: 12A Nguyễn Trường Tộ, P.Xương Huân, TP. Nha Trang
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583820476

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm