THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Sophie House
Địa chỉ tên miền: sophiehouse.vn
Người chịu trách nhiệm: Đoàn Thị Quỳnh Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đoàn Thị Quỳnh Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8422351473
Trụ sở Doanh nghiệp: 142 đường số 17, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908160150

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm