THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nguyễn An Khang Computer
Địa chỉ tên miền: nguyenankhang.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thơm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nguyễn An Khang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303647903
Trụ sở Doanh nghiệp: 382/30 Nguyễn Thị Minh Khai , P. 05 , Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838343485

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm