THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.beautycareusa.vn
Địa chỉ tên miền: beautycareusa.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Hoài Đức
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Beauty Care Usa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313846104
Trụ sở Doanh nghiệp: 304 Hòa Hưng Phương 13 Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0906737372

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm