THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Trang sức phụ kiện Tatiana.vn
Địa chỉ tên miền: tatiana.vn
Người chịu trách nhiệm: Đinh Ngọc Minh Châu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đinh Ngọc Minh Châu
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314068760
Trụ sở Doanh nghiệp: 80 đường Đồng Nai, P.15, Q.10, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0933914006

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm