THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Chi nhánh Thaco Thái Nguyên
Địa chỉ tên miền: thacothainguyen.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Bá Dương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thái Nguyên Trường Hải
MST/ĐKKD/QĐTL: 4600421536
Trụ sở Doanh nghiệp: khu công nghiệp Nguyên Gon, P. Cải Đan, Tp. Sông Công, Thái Nguyên.
Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02803662929

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm