THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Chi nhánh Thaco Đức Trọng
Địa chỉ tên miền: thacolamdong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Minh Thông
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Đức Trọng - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
MST/ĐKKD/QĐTL: 3600252847-014
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Phú Thạnh, X. Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng, Lâm Đồng
Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0913936625

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm