THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: kinhaptrongbachquang
Địa chỉ tên miền: kinhaptrongbachquang.com
Người chịu trách nhiệm: Le Thi Tuy Trang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM Bách Quang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302657715
Trụ sở Doanh nghiệp: 22 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0835264244

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm