THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.repbiotech.com
Địa chỉ tên miền: repbiotech.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Lợi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại R.E.P
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303267965
Trụ sở Doanh nghiệp: 10 đường 8, P. Long Trường, Q. 9, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0837462105

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm