THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.mojosaigon.com
Địa chỉ tên miền: mojosaigon.com
Người chịu trách nhiệm: Chu Nguyen Thi Khanh Huong
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Liên Doanh Đại Dương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300741217
Trụ sở Doanh nghiệp: 80 Đông Du, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838272828

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm