THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.banhngotphap.vn
Địa chỉ tên miền: banhngotphap.vn
Người chịu trách nhiệm: Quản Đức Mạnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần bánh ngọt Anh Hòa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104802706
Trụ sở Doanh nghiệp: số 8, Ngõ Trạm, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0485829846

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm