THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Trung Tâm Công Cụ
Địa chỉ tên miền: trungtamcongcu.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dacs Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313793011
Trụ sở Doanh nghiệp: 607 Tỉnh lộ 43, Kp4, P. tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0886866633

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm