THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.laviewater.com
Địa chỉ tên miền: laviewater.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Xuân Hiển
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH LA VIE
MST/ĐKKD/QĐTL: 1100101187
Trụ sở Doanh nghiệp: Quốc lộ 1A, khu phố Tường Khánh, P. Khánh Hậu, Tp. Tân An, Long An
Tỉnh/Thành phố: Long An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0723511801

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm