THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ
Địa chỉ tên miền: anhkyapplaza.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Anh Kỳ
MST/ĐKKD/QĐTL: 5400242147
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ 8, phường Đồng Tiến, Tp. .Hòa Bình, Hòa Bình.
Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0913303378

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm