THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ tên miền: dothico.com.vn
Người chịu trách nhiệm: PHẠM LÂM NHẬT
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây Dựng Đô Thị Và Khu Công Nghiệp
MST/ĐKKD/QĐTL: 4300319877
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 22 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0553823779

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm