THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.balotuixach.com
Địa chỉ tên miền: balotuixach.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Thị Thu Sương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ba lô Túi xách
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312446495
Trụ sở Doanh nghiệp: 1308 3 Tháng 2, P. 2, Q. 11, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908555656

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm