THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.hungphuocloi.com
Địa chỉ tên miền: hungphuocloi.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Từ Cai
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hưng Phước Lợi
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312684027
Trụ sở Doanh nghiệp: 15/16 Ngô Quyền, P. 10, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 1632758508

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm