THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Thanh Kim Long
Địa chỉ tên miền: thanhkimlong.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Trang Đài
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Thanh Kim Long
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301438580
Trụ sở Doanh nghiệp: 51 Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839400991

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm