THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Friendly Travel Nha Trang
Địa chỉ tên miền: friendlytravel.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Tài
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại & Du Lịch Friendly Travel Nha Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201648969
Trụ sở Doanh nghiệp: 50 Bis Yersin, P. Phương Sài, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583870246

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm