THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: SG TOURISM
Địa chỉ tên miền: sgtourism.vn
Người chịu trách nhiệm: Võ Đình Mạnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Điều Hành Tua Du Lịch Sài Gòn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313101824
Trụ sở Doanh nghiệp: 19 Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0888276888

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm