THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vietnamhrawards.com
Địa chỉ tên miền: vietnamhrawards.com
Người chịu trách nhiệm: Bà Tiêu Yến Trinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305202145
Trụ sở Doanh nghiệp: 33 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862914188

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm