THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phúc Cường Arts & Media
Địa chỉ tên miền: phuccuong.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Duy Trường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Truyền thông Mỹ thuật Phúc Cường
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305084205
Trụ sở Doanh nghiệp: 160/25 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0835107258

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm