THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Casalana
Địa chỉ tên miền: casalana.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hoàng Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Casalana
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313894309
Trụ sở Doanh nghiệp: 95/19 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39250903

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm