THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang
Địa chỉ tên miền: xaylapangiang.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Lắm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp An Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 1600220016
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0763841609

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm