THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://lysdecor.com/
Địa chỉ tên miền: lysdecor.com
Người chịu trách nhiệm: PHAN THỊ NGỌC MAI
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Trầm Yến Agasa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310777170
Trụ sở Doanh nghiệp: 19D Nguyễn Hữu Cảnh, P. 19, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838405173

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm