THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.decathlon.vn
Địa chỉ tên miền: decathlon.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Quang Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Decathlon Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305728805
Trụ sở Doanh nghiệp: 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838405910

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm