THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nam Thuận Phát
Địa chỉ tên miền: namthuanphat.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phan Nhật Tuyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302904001
Trụ sở Doanh nghiệp: 10A Trương Công Đinh, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862677308

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm