THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: KOME88
Địa chỉ tên miền: kome88.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Lịch
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kome88
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313457637
Trụ sở Doanh nghiệp: 43 Lam Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862925200

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm