THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà thông minh mHome
Địa chỉ tên miền: nhathongminhmhome.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Xuân Tuất
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kim Sơn Tiến
MST/ĐKKD/QĐTL: 3701947186
Trụ sở Doanh nghiệp: 65/39 Đường 339, P. Phước Long B, Q. 9, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0837313744

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm