THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vanphongphamcauvong.vn
Địa chỉ tên miền: vanphongphamcauvong.vn
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Thị Lan
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Cầu Vồng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313226848-002
Trụ sở Doanh nghiệp: 56 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0873055779

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm