THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.ngoinhahanghieu.vn
Địa chỉ tên miền: ngoinhahanghieu.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN VĂN HIỆP
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ngôi Nhà Hiệp Hưng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0306233611
Trụ sở Doanh nghiệp: 161 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38436718

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm