THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bát Tràng mỹ nghệ
Địa chỉ tên miền: battrangmynghe.vn
Người chịu trách nhiệm: Lương Văn Sơn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Cơ sở Sơn Lý
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100544028
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm 6 Giang Cao, X. Bát Tràng, Hu. Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438740383

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm